ACTIVITATS 2020-2021

Formació i serveis

La pandèmia ens ha fet prendre la decisió de NO fer activitats infantils durant el nou curs 2020-2021. També ha afectat a bona part del nostre voluntariat i  renaixem amb una visió 100% d’atenció a les persones, mitjançant la formació i els serveis.

Com Emoticat no som una empresa ni expertes en serveis, hem creat 4 activitats que podem cobrir amb eficàcia i professionalitat. Podem donar resposta a necessitats personals i familiars amb aquestes accions: Escola de mpares, Mentoring d’adults, Atenció psicològica i Encàrrecs exprés.  

Formación y servicios

La pandemia nos ha hecho tomar la decisión de NO hacer actividades infantiles durante el nuevo curso 2020-2021. También ha afectado a buena parte de nuestro voluntariado y renacemos con una visión 100% de atención a las personas, mediante la formación y los servicios.

Como Emoticat no somos una empresa ni expertas en servicios, hemos creado 4 actividades que podemos cubrir con eficacia y profesionalidad. Podemos dar respuesta a necesidades personales y familiares con estas acciones: Escuela de mpadres, Mentoring de adultos, Atención psicológica y Encargo exprés.

FORMACIÓ 2020-21

Escola Mares i Pares

El que fas per educar al teu fill no funciona? No saps com fer per a que es responsabilitzi i tingui control de les seves reaccions. Les normes, els càstigs i les explicacions no tenen cap efecte.

L’educació actual no té res a veure amb la dels nostres parents i el que ens van ensenyar. Es fa necessari aprendre formes d’educar basades en la gestió emocional dels infants i la pròpia. Els darrers estudis marquen una manera de fer segons la neuroeducació i lluny del que feien els pares, mares o mestres, (sembla que va funcionar però nombrosos problemes psicològics d’adults provenen de l’educació rebuda).

L’Escola per a mares i pares ha estat un recurs útil d’aprenentatge i interacció en les dues edicions anteriors que s’havien fet en dissabte i amb servei de cangur. Degut a la pandèmia, les condicions han variat.

El nou curs d’educació emocional proporciona eines per a casa però també per a l’escola, organitzacions, etc. Qualsevol persona que educa pot aprofitar aquesta formació.

L’Escola Mpares PRESENCIAL serà al Centre cívic Can Taió de Sta. Perpètua, dos cops al mes amb sessions de 2 hores. Dijous de 19 a 21h. PREU: 30€/mes/persona

L’Escola Mpares ONLINE serà en dissabte, dos cop al mes i horari per confirmar. PREU: 30€/mes/parella

Posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem la informació que necessitis.

Escuela Madres y Padres

¿Lo que haces para educar a tu hijo no funciona? No sabes cómo hacer para que se responsabilice y tenga control de sus reacciones. Las normas, los castigos y las explicaciones no tienen ningún efecto.

La educación actual no tiene nada que ver con la de nuestros parientes y lo que nos enseñaron. Se hace necesario aprender formas de educar basadas en la gestión emocional de los niños y la propia. Los últimos estudios marcan una manera de hacer según la neuroeducación y lejos de lo que hacían los padres, madres o maestros, (parece que funcionó, pero numerosos problemas psicológicos de adultos provienen de la educación recibida).

La Escuela para madres y padres ha sido un recurso útil de aprendizaje e interacción en las dos ediciones anteriores que se habían hecho en sábado y con servicio de canguro. Debido a la pandemia, las condiciones han variado.

El nuevo curso de educación emocional proporciona herramientas para casa pero también para la escuela, organizaciones, etc. Cualquier persona que educa puede aprovechar esta formación.

La Escuela Mpadres PRESENCIAL será el Centro cívico Can Taió de Sta. Perpetua, dos veces al mes con sesiones de 2 horas. Jueves de 19 a 21h. PRECIO: 30 € / mes / persona

La Escuela Mpadres ONLINE será en sábado, dos veces al mes y horario por confirmar. PRECIO: 30 € / mes / pareja

Ponte en contacto con nosotras y te daremos la información que necesites.

Mentoring Adults

Portem 6 anys fent el curs de formació en intel·ligència emocional per a persones de diferent professió, edat i gènere.

Actualment la necessitat de recursos per a fer front als efectes psicològics de la pandèmia ha augmentat, però com sempre, esperem una fórmula senzilla i sense inversió que ens ajudi davant el deteriorament emocional, físic i psicològic.

No seria cert admetre que els participants tinguin problemes greus. Ho és que qualsevol persona s’adapta als grups Mentoring i obtenen beneficis.

Els continguts sorgeixen del grup i es desenvolupen a partir de la capacitació emocional, tècniques cognitives i conductuals, neurociència i altres estratègies de psicologia avançada.

El Mentoring PRESENCIAL serà al centre cívic Can Folguera de Sta. Perpètua, un cop per setmana i sessions 1,5 hores. Dimecres de 10,30 a 12h. PREU: 35€/mes/persona

El Mentoring ONLINE resta per confirmar.

Posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem la informació que necessitis.

Mentoring Adultos

Llevamos 6 años haciendo el curso de formación en inteligencia emocional para personas de diferente profesión, edad y género.

Actualmente la necesidad de recursos para hacer frente a los efectos psicológicos de la pandemia ha aumentado, pero como siempre, esperamos una fórmula sencilla y sin inversión que nos ayude ante el deterioro emocional, físico y psicológico.

No sería cierto admitir que los participantes tengan problemas graves. Lo es que cualquier persona se adapta a los grupos Mentoring y obtienen beneficios.

Los contenidos surgen del grupo y se desarrollan a partir de la capacitación emocional, técnicas cognitivas y conductuales, neurociencia y otras estrategias de psicología avanzada.

El Mentoring PRESENCIAL será el centro cívico Can Folguera de Sta. Perpetua, una vez por semana y sesiones 1,5 horas. Miércoles de 10,30 a 12h. PRECIO: 35 € / mes / persona

El Mentoring ONLINE queda por confirmar.

Ponte en contacto con nosotros y te daremos la información que necesites.

 

SERVEIS

SERVICIOS

Atenció psicològica

La pandèmica ha provocat problemes emocionals, conductuals o psicològics, tipus ansietat, descontrol, estrès, depressió, comunicació fallida, etc.; que han afectat a persones, famílies o grups.

L’atenció psicològica que oferim és personalitzada individual, de parella o família. Posa’t en contacte i en parlem sense cap compromís.

Atención psicológica

La pandémica ha provocado problemas emocionales, conductuales o psicológicos, tipo ansiedad, descontrol, estrés, depresión, comunicación fallida, etc.; que han afectado a personas, familias o grupos.

La atención psicológica que ofrecemos es personalizada individual, de pareja o familia. Ponte en contacto y hablamos sin ningún compromiso.

Encàrrecs Exprés

La missió d’aquest servei és comptar amb un professional per l’acompanyament puntual de les persones. Algunes necessitats que es poden presentar: portar algú al metge, fer un cangur d’hores… en definitiva, fer un encàrrec puntual i urgent.

Posa’t en contacte amb nosaltres i explica’ns la teva necessitat.

Encargos Exprés

La misión de este servicio es contar con una profesional para el acompañamiento puntual de las personas. Algunas necesidades que se pueden presentar: llevar a alguien al médico, hacer un canguro de horas … en definitiva, hacer un encargo puntual y urgente.

Ponte en contacto con nosotras y cuéntanos tu necesidad.

ACTIVITATS 2020-2021
Scroll hacia arriba

Aquest web fa servir cookies per millorar la teva experiència. Més informació ACEPTAR

Aviso de cookies